אודות

על קיבוץ אשבל

קיבוץ אשבל הינו חלק מתנועת דרור ישראל. הוא הוקם ב-1997, ע"י קבוצה של צעירים, בוגרי תנועת "הנוער העובד והלומד", במטרה לפתח מודל התיישבותי-ערכי חדשני: קיבוץ מחנכים. כיום חיים באשבל כ-85 חברים, המובילים מספר רב של פרויקטים חינוכיים לבני נוער מכל מגזרי החברה הישראלית – עולים חדשים, נוער בסיכון, נוער מנותק, ערבים, בדואים, יהודים ועוד. חברי אשבל באים במגע חינוכי, על בסיס קבוע, עם כ- 4,000 בני נוער, במסגרות החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי.
דרור ישראלהינה תנועה חינוכית חלוצית, הפועלת עם למעלה מ-100,000 בני נוער ומבוגרים בישראל. קיבוצי מחנכים נוספים של תנועת דרור ישראל, פרושים בכל רחבי הארץ, בעיקר בערים.

התפיסה החינוכית

המיזמים החינוכיים השונים שחברי תנועת ”דרור ישראל“ פיתחו, מבוססים על תפיסה של שוויון ערך האדם, ציונות, צדק חברתי, דמוקרטיה ואמונה בפוטנציאל הטמון בכל אדם:

  • פיתוח מנהיגות. מודעות חברתית וחשיבה ביקורתית כלפי המציאות החברתית, חינוך לאחריות חברתית ולמעורבות, ועידוד להשתתפות פעילה בעשייה חברתית.
  • העצמה אישית. טיפוח הביטחון העצמי, וזהות חזקה.
  • פיתוח כישורים חברתיים. הקבוצה החברתית היא מרכיב מרכזי בתהליך החינוכי, המפתחת מחשבה חברתית.

החזון לעתיד

יצירת קיבוץ חינוכי גדול, ובו מאות מחנכים, אשר יהיה מרכזי ומשמעותי בגליל. באשבל יפעלו מוסדות חינוך בעלי אופי ייחודי כגון: פנימייה לנוער מנותק, בי"ס לנוער בסיכון, מרכז לקיום משותף יהודי-ערבי, מרכז סמינרים, בי"ס למנהיגות, ועוד. בנוסף למוסדות החינוך שיוקמו באשבל, ימשיכו חברי אשבל לעבוד גם ביישובי הסביבה, בקרב בני הנוער, ויפעלו להעצמת הגליל על אוכלוסיותיו השונות והמגוונות.